Rozhľadne Slovenska

Rozhľadne Slovenska

Nižšie uvedená tabuľka uvádza zoznam dostupných odznakov spolu s požadovaným počtom objektov, ktoré možno získať za každý stupeň odznaku. Poskytujeme aj odkazy na zoznamy objektov pre každý z odznakov.

Územie
Počet objektov pre jednotlivé stupne odznaku
Odkazy
Farebný Bronzový Strieborný Zlatý Platinový
Západopanónska panva 3 6 10 15 25 zoznam
Západné Karpaty 5 15 30 50 75 zoznam
Východné Slovensko 3 6 10 15 25 zoznam

Odznaky na seba tvarom nadväzujú.
Môžete si ich potom spoločne vystaviť!

farebné odznaky
bronzové odznaky
strieborné odznaky
zlaté odznaky
platinové odznaky