Overenie

Overenie

Krátky návod na vyplnenie knižky a priebeh overenia.

Odznaky získavate postupne, najskôr farebný, potom bronzový a tak ďalej, pre každú oblasť zvlášť, to znamená napr. pre Západopanónsku panvu, Západné Karpaty atď.

Napríklad: môžete získať farebný odznak v Západných Karpatoch, a pre Východné Slovensko farebný, bronzový a strieborný.

Overenie nemusíte robiť hneď, keď navštívite dostatočný počet rozhľadní napriklad pre farebný odznak. Môžete ďalej zbierať rozhľadne a prihlásiť sa na overenie napríklad až potom, keď dosiahnete bronzový odznak. V tom prípade overíme naraz priznanie farebného a bronzového odznaku, napríklad pre Východné Slovensko.

Papierová alebo elektronická knižka?

Overenie môže prebehnúť jedným z týchto dvoch spôsobov, teda na základe:

1. Kontrolného listu (elektronickej knižky), pre príslušnú oblasť, ktorá je na stiahnutie tu. Ide o list v Exceli – po vyplnení nám ho pošlite e-mailom späť.

alebo

2. Papierovej knižky, ktorú dostanete ako súčasť štartovacieho balíka – vyplníte ju a pošlite nám ju poštou.

Čo si mám vybrať – papierovú knižku alebo kontrolný list? Je to na vás – vyberte si, čo je pre vás pohodlnejšie.

Ako vyplniť kontrolný list alebo knižku ?

Keď budete pripravovať overenie vašich úlovkov, postupujte podľa nasledovných krokov:

1. krok

a. Nájdete objekt na príslušnej stránke v kontrolnom liste / knižke „Rozhľadne Slovenska“.

b. Zoznam objektov, ktoré môžete navštíviť, sa bude rozširovať – jeho aktuálnu verziu vždy nájdete na stránke ZOZNAM.

Upozornenie – overujeme len rozhľadne, ktoré sú uvedené v zozname na našich internetových stránkach. Samozrejme existujú aj ďalšie vyhliadkové miesta, niektoré nemenej pôsobivé a krásne, ale našim cieľom nie je vytvoriť ich úplný zoznam, pretože takýchto zoznamov už existuje celý rad. Tu je zoznam rozhľadní, za ktorých navštívenie môžete získať odznaky. Ak si myslíte, že by sa na našom zozname mala nachádzať rozhľadňa, ktorá tam zatiaľ nie je, dajte nám vedieť. Sme otvorení každej možnosti a každý návrh zvážime  🙂

2. krok

Na príslušný riadok zapíšte dátum návštevy objektu – do stĺpca Dátum.

3. krok

Pozrite sa, aké potvrdenie / dôkaz o návšteve máte. Podľa toho, čo to je, do stĺpca Potvrdenie uveďte:

– „fotka“ – ak máte fotku s rozhľadňou alebo jej spoznateľnou časťou, alebo aspoň fotku samotnej stavby.

– „GPS“ – ak máte uloženú stopu GPS svojho výletu na rozhľadňu alebo z nej.

– „denník“ – ak máte výlet zdokumentovaný v cestovnom denníku, ktorý si vediete.

– „pečiatka“ – ak máte pečiatku z rozhľadne v cestovnom denníku alebo inde.

– „známka, nálepka, štítok, iné potvrdenie“ – ak máte turistickú známku, nálepku, štítok alebo iný turistický odznak, ktorého získanie je podmienené prítomnosťou na danom mieste. V tomto poli uveďte názov získaného turistického predmetu či potvrdenie. Dôkazom bude fotografia / sken daného predmetu či potvrdenie

4. krok

Uistite sa, že môžete potvrdenie / dôkazy – pečiatky, predmety, stránky cestovných denníkov – uvedené v predchádzajúcom kroku vyfotografovať alebo naskenovať. Ide o to, aby ste nám ich mohli poslať v prípade, že o ne požiadame.

PPoznámka – neposielajte nám všetky fotografie a skeny potvrdenia / dôkazov, aké máte. Budeme potrebovať len niektoré z nich. Podrobnosti uvádzame v ďalších krokoch.

Upozornenie – budeme od vás požadovať zaslanie výhradne elektronickej verzie potvrdenia / dôkazov. Neposielajte ich originály! Je to tak jednoduchšie a hlavne bezpečnejšie. V ďalších krokoch nám pošlite len ich elektronickú verziu a vaše suveníry tak nemusíte dávať z rúk.

Ak ešte nie ste účastníkom nášho programu, pošlite nám prihlasovací formulár teraz.
Nájdete ho tu a po jeho odoslaní pokračujte v ďalších krokoch. 

Ako sa prihlásiť k overeniu?

5. krok

Ak používate kontrolný list, pošlite nám ho e-mailom na adresu uvedenú v liste.
Ak používate papierovú knižku, pošlite nám svoju knižku „Rozhľadne Slovenska“ poštou na adresu
:
    Carto Odznaki
    SKR. POCZT.  11
    Belgradzka 42
    02-792 Warszawa, Poľsko

6. krok

Keď obdržíme vašu správu či zásielku, čo najskôr sa pustíme do overenia. Čakajte, že sa na vás obrátime so žiadosťou o zaslanie fotiek / skenov niektorých potvrdení / dôkazov. Spojíme sa s vami prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v prihláške do programu. Ak ste medzitým zmenili e-mailovú adresu, napíšte platnú adresu do listu, ktorý nám posielate.

7. krok

Po úspešnom overení sa s vami spojíme ohľadom poplatkov, ktoré bude potrebné uhradiť, a samozrejme v prípade ďalších otázok.

Poplatky – overenie:
– € 6.00 za každý overený odznak
– € 5.00 cena zásielky knižky odznakov a do 6 odznakov (alebo do 15 odznakov bez knižky odznakov – keď sa na overenie použil elektronický kontrolný list)

Po overení dostanete od nás relevantné údaje k platbe.

8. krok

Po uhradení overovacích poplatkov vám pošleme doplnený kontrolný list (alebo papierovú knižku) a hlavne vám poštou pošleme získané odznaky.