Mozaika odznakov

Ako už viete, overené odznaky nášho slovenského programu tvoria
mozaiku, ktorá svojím tvarom pripomína tvár Slovenskej republiky.
Rovnako vyzerajú odznaky českého aj poľského programu (tam sa ešte pripravuje severná časť krajiny).

Zaujímavé je to, že tvary všetkých troch krajín môžete zložiť aj dokopy. Tak môžete zložiť veľkú mozaiku, ktorá bude zahŕňať Slovensko, Česko a Poľsko. Vyzerá to naozaj dobre 🙂

Nechajte si overiť vaše návštevy rozhľadní.

Záujemcovia si tiež môžu zaobstarať zberateľské balíčky