Hlavna

Spojili sme sily! Na Slovensku teraz pôsobia spoločne dva kluby,
ktoré ponúkajú sady turistických odznakov.
Neváhajte sa pridať a získavať odznaky 🙂